Login

Úvod

Škola nabízí výuku ve  vzdělávacích programech –  základní škola s upravenými výstupy vzdělávání, základní škola speciální I. a II. díl.  Základní vzdělání probíhá diferencovaně na základě individuálních možností jednotlivých žáků. 

V pátek 12. 4. je ředitelské volno z důvodu semináře pro pedagogy.

Ve středu 10. 4. 2019 a ve čtvrtek 11. 4. 2019

od 14h. do 17h. se koná

ZÁPIS

do 1. třídy základní školy a základní školy speciální

 

Doklady k zápisu:

    ▪ rodný list dítěte
    ▪ občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků,      
       povolení k pobytu u cizinců mimo EU
    ▪ doporučení  školského poradenského zařízení
    ▪ zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží oprávnění
       zastupovat dítě (např.  soudní rozhodnutí)
    ▪ zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad školní docházky doloží
       Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC

 

                                 

Základní škola Vachkova, škola praktická a speciální
Domů
Praktická škola jednoletá
Základní škola speciální
Základní škola
Přípravná třída

Created by © 2015/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign