Jméno:
Heslo:

Praktická škola jednoletá

Přihlášky uchazečů do praktické školy jednoleté se podávají
nejpozději do pátku 1. března 2019

Do praktické školy jednoleté jsou přijímáni žáci, kteří ukončili:
    • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
    • povinnou školní docházku v základní škole speciální
    • základní vzdělávání na základní škole a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném typu škol

 

Cílem vzdělávání je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnou jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života a využívat je v rámci celoživotního učení.

 Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška se skládá z:
- ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů;
- praktické zkoušky z odborných předmětů;

Uplatnění absolventa: pomocné práce ve zdravotnictví, v oblasti služeb a výroby, na chráněných pracovištích. 

 

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u ředitele školy.

 


 

Základní škola Vachkova, škola praktická a speciální
Domů
Praktická škola jednoletá
Základní škola speciální
Základní škola
Přípravná třída

Created by © 2015/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign