Jméno:
Heslo:

Základní škola speciální

Základní škola speciální

  • je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením v 1. – 10. ročníku (dříve pomocná škola) až do dvacátého roku věku a žákům s těžkým mentálním postižením nebo žákům s více vadami. Žáci zde získávají znalosti a dovednosti ve čtení, psaní, počtech a jednotlivých výchovách, Rozvíjíme sociální a manuální dovednosti. Výuka probíhá v blocích, které jsou střídány relaxačními chvilkami.
  • Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Jedna škola, jeden svět“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.


                   Zápis do 1. třídy v souvislosti s probíhající epidemií proběhne takto:
1. Vyplnit a zaslat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (viz příloha v sekci Základní škola nebo Základní škola speciální). Žádost musí být doručena v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2020.Pokud máte datovou schránku, zašlete Žádost do datové schránky školy . V případě, že datovou schránku nemáte, zašlete Žádost poštou na adresu školy.2. Po obdržení Žádosti Vám bude  přiděleno registrační číslo a budeme Vás obratem kontaktovat.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u ředitele školy.
Základní škola Vachkova, škola praktická a speciální
Domů
Praktická škola jednoletá
Základní škola speciální
Základní škola
Přípravná třída

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign