logotyp

Aktuality

vloženo 27. 6. 2024

Přejeme vám krásné prázdniny plné pohody a pěkných zážitků. 
                                           Zaměstnanci ZŠ a SŠStravování v ŠJ 
V pátek 28.6.2024 bude výdej obědů od 11.30 do 12.30 hodin.

Přeplatky za obědy budou vráceny během července.

 

 

 

 

 

 

vloženo 18. 5. 2024 Charitativní aukce obrazůkazdy-muze-byt-umelcem-2023-vystava-aukce.pdf (dozp-sulicka.cz)

vloženo 5. 6. 2024 IX. a X. tř.

vloženo 5. 6. 2024   IX. a X. tř.

Pozdrav z ozdravného pobytu v Javorníku.


vloženo 23. 4. 2024

Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941

Informace pro zákonné zástupce žáků

Stanovení úplaty za vzdělávání ve školních družinách veřejných zřizovatelů od 1. 1. 2024

Na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,,školský zákon, bude nově stanovovat výši úplaty zřizovatel,
a to i za zájmové vzdělávání ve školních družinách.
V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb., ke změně vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Nově bude výpočet úplaty za zájmové vzdělávání vázán na výši minimální měsíční mzdy v maximální výši 4% z této sazby. Rada hlavního města Prahy stanovila svým Usnesením č. 510 ze dne 2. 4.2024 výši úplaty ve školních družinách ve výši 400,- Kč měsíčně, s účinností od 1. 9. 2024.

Kdy je možno osvobodit od úplaty nebo snížit:
-
účastník nebo zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek v hmotné nouzi zákona o pomoci v hmotné nouzi.
- účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách.
- účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a uvedené skutečnosti prokáže zákonný zástupce řediteli školy
- nově se rozšiřuje možnost osvobození od úplaty pro rodiny pobírající přídavek na dítě.
Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce Oznámením o přiznání dávky státní solidární podpory – přídavek na dítě. Pokud je provoz v kalendářním měsíci školní družiny omezen nebo přerušen po dobu delší 5 dnů se úplata poměrně snižuje. Informace o této změně bude vyvěšena na webových stránkách školy a ve vitríně u hlavního vstupu do budovy školy.
Na úhradu školní družiny bude zřízen samostatný účet školy a bude včas zveřejněn.

Děkuji za spolupráci a pochopení.

V Praze dne 23. 4. 2024                                                                     Ptáček, ředitel školy

vloženo 10. 4. 2024

 

Informace pro zákonné zástupce žáků

 

Stanovení úplaty za vzdělávání ve školních družinách veřejných zřizovatelů od 1. 1. 2024

 

Na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,,školský zákon, bude nově stanovovat výši úplaty zřizovatel,
a to i za zájmové vzdělávání ve školních družinách.
V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb., ke změně vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Nově bude výpočet úplaty za zájmové vzdělávání vázán na výši minimální měsíční mzdy v maximální výši 4% z této sazby. Rada hlavního města Prahy stanovila svým Usnesením č. 510 ze dne 2. 4.2024 výši úplaty ve školních družinách ve výši 400,- Kč měsíčně, s účinností od 1. 9. 2024.

 

Kdy je možno osvobodit od úplaty nebo snížit:
-
účastník nebo zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek v hmotné nouzi zákona o pomoci v hmotné nouzi.
- účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách.
- účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a uvedené skutečnosti prokáže zákonný zástupce řediteli školy
- nově se rozšiřuje možnost osvobození od úplaty pro rodiny pobírající přídavek na dítě.
Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce Oznámením o přiznání dávky státní solidární podpory – přídavek na dítě. Pokud je provoz v kalendářním měsíci školní družiny omezen nebo přerušen po dobu delší 5 dnů se úplata poměrně snižuje. Informace o této změně bude vyvěšena na webových stránkách školy a ve vitríně u hlavního vstupu do budovy školy.
Na úhradu školní družiny bude zřízen samostatný účet školy a bude včas zveřejněn.

 

Děkuji za spolupráci a pochopení.

 

V Praze dne 23. 4. 2024                                                                     Ptáček, ředitel školy

 

 

 

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark

Dne 25. 3. 2024 se uskutečnil velikonoční jarmark, vstup do školy rozjasnily velikonoční výrobky žáků. A jaký byl výsledek? Akce se vydařila, účast byla skvělá. Výtěžek byl 12.760 Kč, o jeho využití budete informování na třídních schůzkách. Poděkování patří dětem a pedagogickým pracovníkům.   Zákonným zástupcům za finanční příspěvky.

18. 3. 2024

Ediční změna v počtu přijímaných žáků základní školy speciální 1. díl - přijímáme 3 žáky.


vloženo 9. 2. 2024


Vážení rodiče, podávám informaci k otevření školní jídelny – výdejny v naší škole. Termín zahájení provozu v pondělí 26. 2. 2024.

Všechny identifikační údaje k platbám zůstávají v platnosti. Pouze vstupní přihlašovací adresa bude nová. Odebírané obědy budou ze stávající školní jídelny formou jednoho jídla.
Další podrobnosti k zahájení provozu školní jídelny – výdejny budou zveřejněny od 19. 2. 2024.
Děkujeme vám za trpělivost a těšíme se na zahájení provozu školního stravování v naší škole.

V Praze dne 9. 2. 2024                                                                              Ptáček, ředitel školyvloženo 30. 1. 2024

Pro školní rok 2024 - 2025 do vzdělávacího programu základní školy speciální 1. díl přijímáme 2 žáky.

                                             do vzdělávacího programu základní školy speciální 2. díl žáky nepřijímáme.


Pro školní rok 2024 - 2025 do vzdělávacího programu  základní školy s minimálními výstupy žáky nepřijímáme.
vloženo 21. 11. 2023


SCHOLA PRAGENSIS 23. - 25. 11. 2023
V těchto dnech můžete navštívit náš stánek na výstavě středních škol Schola Pragensis
ve 4. patře Kongresového paláce Praha
(více na https://www.scholapragensis.online/).
 

zahájení školního roku 2023 - 2024


 Organizace 1. školního týdne 4. – 8. 9. 2023

4. 9.          vyučování končí v 8.45h.,  školní družina končí ve 14h.
                 zápis žáků do školní družiny proběhne od 8 do 8.45h.


5. – 7. 9.   1. stupeň výuka 8 – 11.40h.
                 2. stupeň výuka 8 – 12.35h.
                 po skončení vyučování pokračuje školní družina do 17.15h.


8. 9.          začíná výuka podle rozvrhu hodin

 

vloženo 26. 8. 2023: 3. ročník výtvarné soutěže pro lidi s mentálním postižením Každý může být umělcem jde do finále, podpořte své autory v hlasování veřejnosti!

Unikátní výstava obrazů umělců s mentálním postižením opět v Muzeu Kampa. Letošní téma je MŮJ SVĚTUnikátní výstava obrazů umělců s mentálním postižením opět v Muzeu Kampa. Letošní téma je MŮJ SVĚT

Každý může být umělcem 2023Každý může být umělcem 2023

vloženo 5. 6. 2023Vážení rodiče.

Od pondělí 5. 6. 2023 bude z důvodu výstavby výdejny obědů uzavřena školní zahrada pro žáky a zaměstnance školy včetně školní družiny. Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude i nadále probíhat hlavním a postranním vchodem.

                                                                                Děkujeme za pochopení.    Petr Ptáček, ředitel školy

1. 6. DEN DĚTÍ

1. 6. DEN DĚTÍ

RÁDI BYCHOM PODĚKOVALI RODIČŮM ZA SLADKOSTI A VĚCNÉ DARY NA DEN DĚTÍ.

Den jsme zahájili závody v běhu a potom naši nejstarší žáci s třídní paní učitelkou připravili pro ostatní spoustu soutěží. Za úspěšné splnění úkolů si děti mohly nakoupit v obchůdku, kde bylo opravdu z čeho vybírat. Počasí nám přálo a dopoledne se povedlo.

25. 5. 2023 Školní výdejna obědů


Vážení zákonní zástupci žáků.

Dovoluji si oznámit, že od 2. 6. 2023 bude zahájena přístavba školy - školní výdejna obědů. Předpokládaná doba dokončení je v průběhu listopadu 2023. Z tohoto důvodu bude omezen pobyt žáků na školní zahradě.Vybudováním výdejny obědů dojde k výraznému zlepšení pobytového režimu žáků ve škole.   Děkujeme za pochopení. Petr Ptáček

4. 5. 2023 Oznámení o provozu školní družiny v době hlavních prázdnin


Provoz školní družiny v době hlavních prázdnin je stanoven na 28. 8. – 1. 9. 2023 od 8 do 14h.  
Stravování nebude zajištěno.    Petr Ptáček

Informace pro rodiče

Vybraná částka na velikonočním trhu činí 10.224 Kč. Finanční prostředky byly dne 6. 4. 2023 vloženy do pokladny školy a budou využity na úhradu celoškolních vzdělávacích akcí pro žáky do konce školního roku, o jejichž konání budete průběžně informováni prostřednictvím třídních učitelek.

                                                                                        Petr Ptáček, ředitel školy

 

Digitalizujeme školu - leták

letákleták

25. 1. 2023 Informace ze školní jídelny

 Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků.
Na základě sdělení školní jídelny budou v pátek 27.  1. 2023  obědy vydávány formou krabiček ve škole. Žáci si přinesou vlastní lžíci nebo příbor.
Děkujeme za pochopení.

Informace o pomoci Pražanům

pomoc Pražanůmpomoc Pražanům

 V úterý 20. září 2022 od 15.30h. se koná bubenická dílna.
Srdečně zveme žáky a zákonné zástupce.
Přijďte si k nám odpočinout a poznat něco nového.
  Těšíme se na vás!
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Vachkova, škola praktická a speciální
Domů
Praktická škola jednoletá
Základní škola speciální
Základní škola
Přípravná třída

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign