logotyp
Login

Aktuality

vloženo 10. 4. 2024

 

Informace pro zákonné zástupce žáků

 

Stanovení úplaty za vzdělávání ve školních družinách veřejných zřizovatelů od 1. 1. 2024

 

Na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,,školský zákon, bude nově stanovovat výši úplaty zřizovatel,
a to i za zájmové vzdělávání ve školních družinách.
V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb., ke změně vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Nově bude výpočet úplaty za zájmové vzdělávání vázán na výši minimální měsíční mzdy v maximální výši 4% z této sazby. Rada hlavního města Prahy stanovila svým Usnesením č. 510 ze dne 2. 4.2024 výši úplaty ve školních družinách ve výši 400,- Kč měsíčně, s účinností od 1. 9. 2024.

 

Kdy je možno osvobodit od úplaty nebo snížit:
-
účastník nebo zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek v hmotné nouzi zákona o pomoci v hmotné nouzi.
- účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách.
- účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a uvedené skutečnosti prokáže zákonný zástupce řediteli školy
- nově se rozšiřuje možnost osvobození od úplaty pro rodiny pobírající přídavek na dítě.
Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce Oznámením o přiznání dávky státní solidární podpory – přídavek na dítě. Pokud je provoz v kalendářním měsíci školní družiny omezen nebo přerušen po dobu delší 5 dnů se úplata poměrně snižuje. Informace o této změně bude vyvěšena na webových stránkách školy a ve vitríně u hlavního vstupu do budovy školy.
Na úhradu školní družiny bude zřízen samostatný účet školy a bude včas zveřejněn.

 

Děkuji za spolupráci a pochopení.

 

V Praze dne 23. 4. 2024                                                                     Ptáček, ředitel školy

 

 

 

vloženo 23. 4. 2024

Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941

Informace pro zákonné zástupce žáků

Stanovení úplaty za vzdělávání ve školních družinách veřejných zřizovatelů od 1. 1. 2024

Na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,,školský zákon, bude nově stanovovat výši úplaty zřizovatel,
a to i za zájmové vzdělávání ve školních družinách.
V návaznosti na tuto změnu došlo novelou č. 423/2023 Sb., ke změně vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Nově bude výpočet úplaty za zájmové vzdělávání vázán na výši minimální měsíční mzdy v maximální výši 4% z této sazby. Rada hlavního města Prahy stanovila svým Usnesením č. 510 ze dne 2. 4.2024 výši úplaty ve školních družinách ve výši 400,- Kč měsíčně, s účinností od 1. 9. 2024.

Kdy je možno osvobodit od úplaty nebo snížit:
-
účastník nebo zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek v hmotné nouzi zákona o pomoci v hmotné nouzi.
- účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách.
- účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a uvedené skutečnosti prokáže zákonný zástupce řediteli školy
- nově se rozšiřuje možnost osvobození od úplaty pro rodiny pobírající přídavek na dítě.
Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce Oznámením o přiznání dávky státní solidární podpory – přídavek na dítě. Pokud je provoz v kalendářním měsíci školní družiny omezen nebo přerušen po dobu delší 5 dnů se úplata poměrně snižuje. Informace o této změně bude vyvěšena na webových stránkách školy a ve vitríně u hlavního vstupu do budovy školy.
Na úhradu školní družiny bude zřízen samostatný účet školy a bude včas zveřejněn.

Děkuji za spolupráci a pochopení.

V Praze dne 23. 4. 2024                                                                     Ptáček, ředitel školy

Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark

Dne 25. 3. 2024 se uskutečnil velikonoční jarmark, vstup do školy rozjasnily velikonoční výrobky žáků. A jaký byl výsledek? Akce se vydařila, účast byla skvělá. Výtěžek byl 12.760 Kč, o jeho využití budete informování na třídních schůzkách. Poděkování patří dětem a pedagogickým pracovníkům.   Zákonným zástupcům za finanční příspěvky.

18. 3. 2024

Ediční změna v počtu přijímaných žáků základní školy speciální 1. díl - přijímáme 3 žáky.


vloženo 9. 2. 2024


Vážení rodiče, podávám informaci k otevření školní jídelny – výdejny v naší škole. Termín zahájení provozu v pondělí 26. 2. 2024.

Všechny identifikační údaje k platbám zůstávají v platnosti. Pouze vstupní přihlašovací adresa bude nová. Odebírané obědy budou ze stávající školní jídelny formou jednoho jídla.
Další podrobnosti k zahájení provozu školní jídelny – výdejny budou zveřejněny od 19. 2. 2024.
Děkujeme vám za trpělivost a těšíme se na zahájení provozu školního stravování v naší škole.

V Praze dne 9. 2. 2024                                                                              Ptáček, ředitel školyvloženo 21. 11. 2023


SCHOLA PRAGENSIS 23. - 25. 11. 2023
V těchto dnech můžete navštívit náš stánek na výstavě středních škol Schola Pragensis
ve 4. patře Kongresového paláce Praha
(více na https://www.scholapragensis.online/).
 

vloženo 30. 1. 2024

Pro školní rok 2024 - 2025 do vzdělávacího programu základní školy speciální 1. díl přijímáme 2 žáky.

                                             do vzdělávacího programu základní školy speciální 2. díl žáky nepřijímáme.


Pro školní rok 2024 - 2025 do vzdělávacího programu  základní školy s minimálními výstupy žáky nepřijímáme.
zahájení školního roku 2023 - 2024


 Organizace 1. školního týdne 4. – 8. 9. 2023

4. 9.          vyučování končí v 8.45h.,  školní družina končí ve 14h.
                 zápis žáků do školní družiny proběhne od 8 do 8.45h.


5. – 7. 9.   1. stupeň výuka 8 – 11.40h.
                 2. stupeň výuka 8 – 12.35h.
                 po skončení vyučování pokračuje školní družina do 17.15h.


8. 9.          začíná výuka podle rozvrhu hodin

 

vloženo 26. 8. 2023: 3. ročník výtvarné soutěže pro lidi s mentálním postižením Každý může být umělcem jde do finále, podpořte své autory v hlasování veřejnosti!

Unikátní výstava obrazů umělců s mentálním postižením opět v Muzeu Kampa. Letošní téma je MŮJ SVĚTUnikátní výstava obrazů umělců s mentálním postižením opět v Muzeu Kampa. Letošní téma je MŮJ SVĚT

Každý může být umělcem 2023Každý může být umělcem 2023

vloženo 5. 6. 2023Vážení rodiče.

Od pondělí 5. 6. 2023 bude z důvodu výstavby výdejny obědů uzavřena školní zahrada pro žáky a zaměstnance školy včetně školní družiny. Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude i nadále probíhat hlavním a postranním vchodem.

                                                                                Děkujeme za pochopení.    Petr Ptáček, ředitel školy

1. 6. DEN DĚTÍ

1. 6. DEN DĚTÍ

RÁDI BYCHOM PODĚKOVALI RODIČŮM ZA SLADKOSTI A VĚCNÉ DARY NA DEN DĚTÍ.

Den jsme zahájili závody v běhu a potom naši nejstarší žáci s třídní paní učitelkou připravili pro ostatní spoustu soutěží. Za úspěšné splnění úkolů si děti mohly nakoupit v obchůdku, kde bylo opravdu z čeho vybírat. Počasí nám přálo a dopoledne se povedlo.

25. 5. 2023 Školní výdejna obědů


Vážení zákonní zástupci žáků.

Dovoluji si oznámit, že od 2. 6. 2023 bude zahájena přístavba školy - školní výdejna obědů. Předpokládaná doba dokončení je v průběhu listopadu 2023. Z tohoto důvodu bude omezen pobyt žáků na školní zahradě.Vybudováním výdejny obědů dojde k výraznému zlepšení pobytového režimu žáků ve škole.   Děkujeme za pochopení. Petr Ptáček

4. 5. 2023 Oznámení o provozu školní družiny v době hlavních prázdnin


Provoz školní družiny v době hlavních prázdnin je stanoven na 28. 8. – 1. 9. 2023 od 8 do 14h.  
Stravování nebude zajištěno.    Petr Ptáček

Informace pro rodiče

Vybraná částka na velikonočním trhu činí 10.224 Kč. Finanční prostředky byly dne 6. 4. 2023 vloženy do pokladny školy a budou využity na úhradu celoškolních vzdělávacích akcí pro žáky do konce školního roku, o jejichž konání budete průběžně informováni prostřednictvím třídních učitelek.

                                                                                        Petr Ptáček, ředitel školy

 

Digitalizujeme školu - leták

letákleták

Informace o pomoci Pražanům

pomoc Pražanůmpomoc Pražanům

25. 1. 2023 Informace ze školní jídelny

 Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků.
Na základě sdělení školní jídelny budou v pátek 27.  1. 2023  obědy vydávány formou krabiček ve škole. Žáci si přinesou vlastní lžíci nebo příbor.
Děkujeme za pochopení.

 V úterý 20. září 2022 od 15.30h. se koná bubenická dílna.
Srdečně zveme žáky a zákonné zástupce.
Přijďte si k nám odpočinout a poznat něco nového.
  Těšíme se na vás!
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Vachkova, škola praktická a speciální
Domů
Praktická škola jednoletá
Základní škola speciální
Základní škola
Přípravná třída

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign